• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Industrial Projects
Project فولاد مبارکه
Capacity
9000 کیلو 4 دستگاه
Usage
لیفتراک بر
Description
نصب و راه اندازی
Project لاستیک پارس
Capacity
9000 کیلو 2 دستگاه
Usage
لیفتراک بر
Description
نصب و راه اندازی و سرویس نگهداری
Project کویر تایر
Capacity
9000 کیلو 1 دستگاه
Usage
لیفتراک بر
Description
نصب و راه اندازی و سرویس نگهداری
Project کویر تایر
Capacity
1600 کیلو 1 دستگاه
Usage
نفر بر
Description
نصب و راه اندازی و سرویس نگهداری
Project نیروگاه شهید رجائی
Capacity
1600 کیلو 1 دستگاه
Usage
نفر بر
Description
نصب و راه اندازی
Project نیروگاه رامین اهواز
Capacity
1300 کیلو 2 دستگاه
Usage
نفر بر
Description
نصب و راه اندازی
Project سد ساری
Capacity
130 متر ارتفاع
Usage
نفر بر
Description
نصب و راه اندازی
Project صنایع کفش پارس
Capacity
3000 کیلو 2 دستگاه
Usage
باری
Description
فروش، طراحی، نصب و راه اندازی و سرویس نگهداری