• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
کابین مسافری تک صنعت بهرو
مدل کابین T-01
سال ساخت 1388
پروژه مهندس رضوی آریا شهر
شرح
کف سنگ مصنوعی
سقف استیل خشدار و استیل طرحدار + هالوژن
دیوارها استیل خشدار و MDF طرح WENGUE و آینه نیم قد
شستی 2 متری در وسط کابین طرح قوصدار
ظرفیت 5 نفره
توضیحات

مدل کابین T-02
سال ساخت 1389
پروژه فرودگاه امام سالن CIP
شرح
کف سنگ مصنوعی
سقف اکرولیک
دیوارها استیل خشدار و MDF باران
شستی 2 متری
ظرفیت 13 نفره
توضیحات پانوراما

مدل کابین T-03
سال ساخت 1389
پروژه فرودگاه امام سالن CIP
شرح
کف سنگ مصنوعی
سقف پلکسی
دیوارها MDF کرم رنگ و MDF قهوه ای طرح باران
شستی 2 متری استیل خشدار
ظرفیت 10 نفره
توضیحات

مدل کابین T-04
سال ساخت 1386
پروژه ظفر
شرح
کف کف پوش
سقف استیل خشدار لیزر شده
دیوارها فرمیکا و استیل خشدار و آینه قدی
شستی 2 متری
ظرفیت 6 نفره
توضیحات

مدل کابین T-05
سال ساخت 1388
پروژه پاسداران مهندس زارع نژاد
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف استیل خشدار
دیوارها استیل دانه گندمی بصورت پنل افقی آینه نیم قدی
شستی 2 متری در وسط کابین قوصدار
ظرفیت 8 نفره
توضیحات

مدل کابین T-06
سال ساخت 1388
پروژه پاسداران مهندس زارع نژاد
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف استیل خشدار
دیوارها استیل دانه گندمی بصورت پنل افقی آینه نیم قدی
شستی 2 متری در وسط کابین قوصدار
ظرفیت 8 نفره
توضیحات

مدل کابین T-07
سال ساخت 1389
پروژه میرداماد
شرح
کف سنگ
سقف استیل خشدار لیزری
دیوارها استیل خشدار و MDF آینه نیم قدی
شستی 2 متری استیل خشدار
ظرفیت 6 نفره
توضیحات

مدل کابین T-08
سال ساخت 1384
پروژه ستارخان
شرح
کف کف پوش
سقف استیل لیزر شده
دیوارها استیل طرحدار آینه قدی
شستی 2 متری
ظرفیت 6 نفره
توضیحات

مدل کابین T-09
سال ساخت 1392
پروژه صادراتی
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف پلکسی و استیل
دیوارها استیل خشدار و MDF لیزر شدهبا خطوط استیل
شستی 2 متری
ظرفیت 8 نفره
توضیحات

مدل کابین T-10
سال ساخت 1388
پروژه پونک
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف استیل خشدار
دیوارها استیل خشدار و MDF طرح WENGUE آینه قدی
شستی 2 متری استیل خشدار
ظرفیت 6 نفره
توضیحات

مدل کابین T-11
سال ساخت 1388
پروژه ستارخان
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف استیل طرحدار + هالوژن
دیوارها استیل دانه گندمی آینه نیم قدی
شستی 2 متری استیل خشدار
ظرفیت 6 نفره
توضیحات

مدل کابین T-12
سال ساخت 1386
پروژه ستارخان
شرح
کف کف پوش
سقف استیل لیزر شده
دیوارها استیل و MDF آینه قدی
شستی 2 متری
ظرفیت 6 نفره
توضیحات

مدل کابین T-13
سال ساخت 1386
پروژه شهرداری کرمان
شرح
کف شیشه سکوریت
سقف استیل خشدار
دیوارها استیل خشدار
شستی 2 متری
ظرفیت 8 نفره
توضیحات پانوراما + تاج بالا و پائین

مدل کابین T-14
سال ساخت 1388
پروژه فرودگاه امام سالن CIP
شرح
کف استیل
سقف استیل
دیوارها استیل
شستی
ظرفیت
توضیحات غذابر

مدل کابین T – 15
سال ساخت 1390
پروژه مهندس محمودیان، تهران – مرزداران
شرح
کف سنگ مصنوعی رنگ کرم
سقف استیل آینه ای لیزر شده – بصوت قوس دار
دیوارها استیل دانه گندمی و استیل خشدار بصورت پنلهای افقی
شستی 2 متری
ظرفیت 6 نفره
توضیحات دارای نفر مخفی در داخل قرنیزها و دیواره های پشت LED

مدل کابین T – 16
سال ساخت 1392
پروژه اباذر
شرح
کف سنگ گرانیت
سقف استیل رز گلد و پلکسی
دیوارها استیل رز GOLD و MDF HIGH GLASS کرم رنگ
شستی 1.40 ارتفاع، استیل رز GOLD
ظرفیت 5 نفره
توضیحات بازسازی در محل

مدل کابین T – 17
سال ساخت 1391
پروژه مجتمع گلزار
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف ترکیبی از استیل دودی – پلکسی – اکرولیک و نور پردازی مخفی
دیوارها استیل خشدار و استیل دودی
شستی 2 متری – وارداتی بصورت لمسی
ظرفیت 6 نفره
توضیحات دارای نورپردازی مخفی در دیوارها

مدل کابین T – 18
سال ساخت 1390
پروژه رخیمی زاده – دولت
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف ترکیبی از چوب و MDP نورپردازی مخفی
دیوارها استیل رز GOLD آینه ای و MDF HIGH GLASS طرح بامبو
شستی 1.40 ارتفاع، استیل رز GOLD
ظرفیت 8 نفره
توضیحات

مدل کابین T – 19
سال ساخت 1391
پروژه نیاوران
شرح
کف سنگ مصنوعی
سقف بدونه سقف کاذب
دیوارها ترکیبی از استیل GOLD و دودی و نورپردازی مخفی
شستی 2 ارتفاع، استیل 2 GOLD
ظرفیت 6 نفره
توضیحات

مدل کابین T – 20
سال ساخت 1390
پروژه دیباجی شمالی
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف استیل دودی و اکرولیک
دیوارها استیل خشدار بصورت عمودی نورپردازی مخفی و آینه لیزر شده
شستی 2 متری استیل خشدار
ظرفیت 5 نفره
توضیحات

مدل کابین T – 21
سال ساخت 1389
پروژه برنجکار – شیخ بهائی
شرح
کف سرامیک اسپانیائی
سقف ترکیبی از پلکسی + کاپک و اکرولیک – نورپردازی مخفی
دیوارها استیل خشدار و استیل دودی – آینه ها دودی با خطوط لیزر شده + کاپک
شستی 2 متری استیل دودی
ظرفیت 8 نفره
توضیحات MRL

مدل کابین T – 22
سال ساخت 1388
پروژه مهندس ارجمند
شرح
کف پارکت
سقف استیل خشدار لیزر شده
دیوارها ترکیبی از استیل و MDF طرح چوب بصورت افقی و آینه تمام قدی
شستی 2 متری – استیل خشدار
ظرفیت 6 نفره
توضیحات

مدل کابین T – 23
سال ساخت 1389
پروژه مهندس ارجمند
شرح
کف سنگ مصنوعی
سقف بدنه سقف کاذب چرم
دیوارها MDF بصورت پازلی با سطح مقطع مختلف و آینه تمام قدی پازلی
شستی 2 متری – استیل خشدار + هالوژن کریستالی
ظرفیت 8 نفره
توضیحات نور مخفی در کل قرنیز

مدل کابین T – 24
سال ساخت 1389
پروژه -
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف فاقد سقف کاذب
دیوارها استیل طرحدار- استیل خشدار در پشت و امداد سقف بصورت مخفی
شستی 2 متری استیل خشدار
ظرفیت 6 نفره
توضیحات

مدل کابین T – 25
سال ساخت 1391
پروژه دیباجی جنوبی
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف HIGH GLASS MDF دودی و پلکسی
دیوارها MDF طرح استیل بصورت اشکال هنذسی و بلکسی دودی
شستی 2 متری – استیل دودی
ظرفیت 6 نفره
توضیحات

مدل کابین T – 26
سال ساخت 1392
پروژه پروژه سپند
شرح
کف سنگ
سقف چوب
دیوارها استیل ROSE GOLD – چوب – نورپردازی
شستی 2 متری – استیل ROSE GOLD مجهز به صفحه نمایشکر LCD
ظرفیت 8 نفره
توضیحات ارتفاع کابیت 2.40 سانتیمتر

مدل کابین T – 27
سال ساخت 1392
پروژه مهندس شیخ اسلامی - جردن
شرح
کف سنگ امپرادو - لایت
سقف استیل – نور مخفی
دیوارها استیل – چوب – اکلرولیک ( علف طبیعی )
شستی 2 متری – استیل دودی مجهز به صفحه نمایشکر LCD
ظرفیت 8 نفره
توضیحات ارتفاع کابیت 2.40 سانتیمتر، درب های تمام اتوماتیک سانترال 90

مدل کابین T – 28
سال ساخت 1393
پروژه مهندس عامریون الهیه – عرب
شرح
کف سنگ امپرادو – دارک
سقف استیل – لیزر شده با نورپردازی LCD
دیوارها استیل یوکلی ROSE GOLD + استیل دودی آینه ای
شستی 2 متری – استیل دودی آینه ا ی مجهز به صفحه نمایشکر LCD فتو فرم
ظرفیت 8 نفره
توضیحات تمام اتوماتیک، طرح WITTUR – کفشک های توشیبا – پاراشوت WITTUR MRL

مدل کابین T – 29
سال ساخت 1393
پروژه مهندس دادگر – سعادت آباد
شرح
کف سنگ امپرادو – دارک
سقف استیل خشدار ROSE GOLE
دیوارها استیل خش دار + اکلرولیک _ ( طرح جارو طبیعی )
شستی 2 متری – استیل خش دار مجهز به LCD 10 اینچ
ظرفیت 6 نفره
توضیحات یوک طرح WITTUR – سیستم MRL لیفتراکی

مدل کابین T – 30
سال ساخت 1392
پروژه مهندس هوشیارخواه
شرح
کف سنگ
سقف استیل خشدار شامپانی خش دار
دیوارها استیل خشدار شامپانی خش دار + چوب + نور مخفی
شستی 2 متری – استیل خشدار شامپانی خش دار مجهز به LCD
ظرفیت 6 نفره
توضیحات دو درب جانبی _ لیفتراکی

مدل کابین T – 31
سال ساخت 1392
پروژه مهندس مومن خانی – الهیه
شرح
کف سنگ نهبندان
سقف استیل لیزری خشدار
دیوارها استیل دانه گندمی + استیل میرور + نور مخفی
شستی 2 متری – استیل میرور مجهز به LCD
ظرفیت 6 نفره
توضیحات تمام اتوماتیک

مدل کابین T – 32
سال ساخت 1393
پروژه مهندس والی پور
شرح
کف سنگ طبیعی
سقف استیل شامپاینی لیزری
دیوارها استیل شامپاینی میرور +
شستی استیل شامپاینی مجهز به LCD رنگی
ظرفیت 8 نفره
توضیحات تمام اتوماتیک – WITTUR سیستم MRL

مدل کابین T – 33
سال ساخت 1393
پروژه مهندس نورانی
شرح
کف سنگ نهبندان
سقف استیل لیزری + اکلرولیک
دیوارها استیل خشدار + استیل دودی + MDF
شستی استیل دودی + صفحه نمایشگر رنگی LCD
ظرفیت 8 نفره
توضیحات تمام اتوماتیک – WITTUR سیستم MRL

مدل کابین T – 34
سال ساخت 1393
پروژه مهندس محمودی
شرح
کف سنگ
سقف استیل لیزری + نور پردازی
دیوارها استیل خشدار + الکرولیک + MDF
شستی استیل دودی + صفحه نمایشگر رنگی LCD
ظرفیت 6 نفره
توضیحات تمام اتوماتیک – WITTUR سیستم MRL

مدل کابین T – 35
سال ساخت 1393
پروژه مهندس والی پور
شرح
کف سنگ
سقف استیل + الکرولیک
دیوارها استیل خشدار + استیل ROSE GOLD
شستی استیل خشدار + صفحه نمایشگر رنگی LCD
ظرفیت 6 نفره
توضیحات تمام اتوماتیک

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین طراحی با TSB

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری

کابین مسافری